Vzdělávací kurzy Tance vsedě - Sittedans I
                              Tance vsedě - Sittedans II

Tance vsedě - Sittedans I je vzdělávací kurz, který je akreditovaný a po jehož absolvování dokážete tance sami vést.


Co získáte:

 • seznámíte se (teoreticky i prakticky) s netradiční aktivizační taneční technikou
 • principy tance budete moci uplatnit jak 
  při individuální, tak skupinové práci se seniory
 • rozšíříte a zpestříte mnohdy standardní nabídku aktivizace 
 • získáte praktický přehled a využití tanečních metod v praxi, a to prostřednictvím DVD materiálů
 • osvědčení o absolvování kurzu (akreditace MPSV, 12 hodin)

 

Přínos pro klienty:

 • známost těchto tanců dodává odvahu, energii a zvýšené sebevědomí
 • možnost tančit i přes různé sociální, zdravotní či psychické obtíže
 • radostná hudba, pohyb v rytmu muziky a sociální i fyzický kontakt 
  s ostatními vytváří dobré vztahy a může pomoci zlepšit psychickou i duševní pohodu
 • stimulace rozvoje fyzické, mentální, společenské i emoční schopnosti
 • udržování společenských kontaktů

 

Kde a kdy kurzy probíhají?

 • Vzdělávací kurzy probíhají jednou do roka v Brně nebo dle domluvy s pořádající organizací 
  v místě jejího působení (minimální počet účastníků pro kurz je 5).
 • Vzdělávací kurz Tance vsedě - Sittedans I vzhledem k vyhlášenému nouzovému
  stavu pro ČR neproběhne v plánovaném termínu 17.-18. dubna 2020 v Brně. 
  NOVÝ TERMÍN BUDE VŠEM ZÁJEMCŮM V DOSTATČNÉM PŘEDSTIHU OZNÁMEN. 
  Děkuji za pochopení.
 • Pokud máte zájem účastnit se dalšího vzdělávacího kurzu, kontaktujte mě, prosím, 
  prostřednictvím mailu nebo kontaktního formuláře.

 

Cena kurzu?

 • cena kurzu: 3.000,- Kč/osoba
  (v případě realizace kurzu pro zaměstnance organizace, 
  nejsou v ceně započítány cestovní náklady, které si účtuji zvlášť)
 

V ceně kurzu je zahrnuta:

 • Metodika kroků s přehledem skladeb a postupy tanečních kroků
 • originální CD s písněmi
 • a drobné občerstvení